Światowy Fundusz Polonii


PGF:

Polonia Global Fund jest organizacją charytatywną typu 501 (c)(3) założoną w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. Biura PGF znajdują się w Buffalo i Albany w stanie Nowy Jork.

Nasz program/czym się zajmujemy:

PGF oferuje szereg programów rozwijających poczucie godności osobistej i praw obywatelskich dzieci i ich rodzin w kontekście środowiska ogólnoświatowego.

Nasza wizja i misja:

Zbudować platformę wymiany, która umacnia pokojową współpracę, zrozumienie i szacunek między wszystkimi członkami światowej wspólnoty

Poprzez swoje programy, PGF będzie popierać i rozwijać pluralizm kulturowy i polityczny w dzisiejszym świecie. Prosimy o poparcie w osiągnięciu naszej wizji i misji. Zostań pełnym lub wspierającym członkiem PGF.

Cel PGF:

PGF pracuje nad utworzeniem międzynarodowej sieci ośrodków stwarzających dzieciom i ich rodzinom możliwości wymiany, współpracy i współzależności międzynarodowej.

Strategia PGF:

  • Zapewnić silną strukturę finansową
  • Otworzyć ośrodek PGF
  • Oferować wartościowe i atrakcyjne programy
  • Utworzyć sieć podobnych ośrodków na całym świecie