9th International Art Competition, IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

The Youth Culture House of Rybnik, Poland announces its 9th Annual international Art Competition on the theme “The Great Well-Known and Unknown.”

This year’s topic focuses on “Velázquez – The King’s painter and the Painters’ Prince”

The annual competition’s aims are:

 • To present the creativity of children and teenagers;
 • To popularize art history and to familiarize participants with the great artists;
 • To share artistic and methodological experiences;
 • To develop children’s sensitivity to art.

Our journey has lasted for 9 years. Many of you have accompanied us from the beginning. Leaving Paris of the first half of XXth century behind, we move to VIIIth century Spain with presentations on Diego Velázquez, his life and creative output.

In his works, the great painter showed the wonderful, baroque, Spanish court, a society in an age full of contrast, the mysticism of religious ecstasy, the pathos of history, and the beauty of nature. This genius of art and intellect was an unequalled master of colour and the painter’s vision of reality. Loftiness alternates invariably with simplicity in his poetical paintings.

We expect that you present the places and historical epoch in which he worked, people whom he encountered and by whom he was befriended, his models, studios, teachers, patrons – everything he lived during his 61 years, passing from his modest beginning as a painter in Sevilla painter to his becoming an outstanding nobleman of Spanish court, and king’s painter.

Please do not copy the artist’s works. Rather, let them be an inspiration for your own works.

Participants aged 5 to 21 may enter in the following groupings:

 1. Up to age 7,
 2. Ages 8 – 11,
 3. Ages 12 – 15 and,
 4. Ages 16 – 21

Works may range from a minimum of 30 x 42 cm to a maximum of 70 x 100 cm

Works may be paintings, drawings, graphics, or mixed.

The deadline for entry is March 31st, 2009.

All works should be clearly signed on the back and should contain the following information:

 • Author’s full name and age
 • Institution’s address, telephone and E-mail address
 • Teacher’s full name
 • The title of the work

Please do not frame works!

An awards ceremony and exhibition will take place on May 25th, 2009 in Rybnik, Poland.

The organisers will inform all the authors of awarded works by E-mail or telephone.

Works should be sent to:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
UL. BRONIEWSKIEGO 23
44 – 217 RYBNIK POLSKA

For more information please call: (032) 42 24 088, (032) 42 15 155 or E-mail the organizers.

The competition is organised under the honorary patronage of the mayor of Rybnik.

All the works can be sent back at the request of the institution and at its own expense within 10 months from the exhibition. After this period all the works will remain at the institution of the organizer.


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RYBNIKU
Serdecznie zaprasza do udziału w
IX EDYCJI KONKURSU „WIELCY ZNANI I NIEZNANI”

Tegorocznym tematem jest: „VELÁZQUEZ – MALARZ KRÓLÓW, KSIĄŻĘ MALARZY“

CELE:

 • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki i przybliżenie uczestnikom sylwetek wielkich artystów,
 • wymiana doświadczeń plastycznych , metodycznych, estetycznych,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

TEMATYKA PRAC:

Nasza podróż po świecie trwa już od 9 lat. Część z Was towarzyszy nam od początku. Zostawiając w tyle Paryż z początku XX-wieku przenosimy się w tym roku do XVII-wiecznej Hiszpanii. Tym razem planujemy poznać i pokazać sylwetkę, życie i dorobek artystyczny Diego Velázqueza.

Wielki sewilczyk pokazał w swojej sztuce wspaniały barokowy dwór hiszpański, społeczeństwo epoki pełnej kontrastów, mistycyzm religijnych uniesień, patos historii i piękno przyrody. Ten geniusz sztuki i intelektu, Król Malarzy był niedoścignionym mistrzem koloru i malarskiego widzenia rzeczywistości. W jego poetyckich obrazach przeplatają się niezmienni wzniosłość i prostota.

Oczekujemy, że pokażecie miejsca i epokę historyczną, w której tworzył, ludzi z którymi się stykał i przyjaźnił, jego modeli, pracownie, nauczycieli, mecenasów – wszystko co przeżył na przestrzeni 61 lat przechodząc od skromnej pozycji sewilskiego malarza do wybitnego szlachcica hiszpańskiego dworu i nadwornego portrecisty króla.

NIE KOPIUJCIE OBRAZÓW ARTYSTY – niech pozostaną dla was wyłącznie inspiracją dla tworzenia własnych pięknych prac!!!

WIEK UCZESTNIKÓW: 5 – 21 LAT
Grupy wiekowe: (do 7 lat), (8-11 lat), (12-15 lat), (16-21 lat)

FORMAT PRAC: min. 30×42 cm – max 70×100 cm

TECHNIKA: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane (płaskie)

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 31 marca 2009

Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko autora, wiek autora,
 • adres, e-mail i telefon placówki,
 • imię i nazwisko instruktora lub nauczyciela,
 • tytuł pracy

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU, ROZDANIE NAGRÓD WYRÓŻNIEŃ I DYPLOMÓW ORAZ OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ ODBĘDZIE SIĘ 25 MAJA 2009

WSZYSCY LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI PRZEZ ORGANIZATORA LISTOWNIE LUB TELEFONICZNIE.

Adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
UL. BRONIEWSKIEGO 23,
44-217 RYBNIK, Polska

tel. 0-32 4215155, fax: 0-32 4224088,
E-mail

Konkurs pod HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

Prace nadesłane na konkurs będą mogły być odebrane na wyraźne życzenie i koszt placówki w przeciągu 10 miesięcy od zakończenia wystawy. Po tym czasie wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

4 thoughts on “9th International Art Competition, IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny”

 1. We are from Sri Lanka. My 8 year old daughter is keen on drawing. Can she participate for your art competion.?
  Please reply.
  Thanks.
  Kaushi.

 2. Kaushi Liyanage

  I just saw your reply.. By the time we have missed the closing date. Can I post my daughter’s drawing tomorrow? It will take some time to reach you.. Or maybe she’ll take part in the next competition. Please inform me on : kaushi.pw@gmail.com the details of the next competition.

Comments are closed.